Watch-PAT200

Proste jak 1, 2, 3 !!!

 

Postępowanie z pacjentem...

Aparat diagnostyczny Watch-PAT 200 charakteryzuje niezwykła łatwość obsługi. W praktyce od pierwszego wywiadu do rozpoznania schorzenia i podjęcia właściwego postępowania terapeutycznego może upłynąć zaledwie 24 godziny!
Pacjent już podczas pierwszej wizyty u lekarza zostaje poinstruowany, w jaki sposób ma zamocować aparat i czujniki oraz w jaki sposób rozpocząć badanie.
Jeśli jest wymagana identyfikacja pacjenta - np. w przypadku badania kierowcy pod kątem bezdechu sennego - lekarz zapnie pacjentowi opaskę identyfikacyjną, która jest niezbędna do wykonania badania i której nie można zdjąć bez zniszczenia.
Po powrocie do domu z aparatem, pacjent ponownie zapoznaje się z metodyką przeprowadzenia badania. Do dyspozycji pacjenta dołączona jest ilustrowana instrukcja oraz film wideo, które krok po kroku wyjaśniają, w jaki sposób zamontować czujniki i rozpocząć badanie. Materiały instruktażowe, przygotowane w języku polskim, w łatwy dla pacjenta sposób wyjaśniają sposób podłączenia aparatu.
Po przebraniu się w piżamę, pacjent przypina aparat do ręki, montuje czujniki, następnie przytrzymuje przez chwilę przycisk start, aż zaświeci się wyświetlacz na aparacie. Przez kolejne 30 sekund aparat przeprowadza auto test, a następnie wyświetla informację o rozpoczęciu badania.

Następnego dnia, po przebudzeniu pacjent odpina czujniki i zdejmuje z ręki aparat, przecina i wyrzuca opaskę identyfikacyjną, jeśli ją miał. Aparat z zapisanym badaniem jest zwracany lekarzowi w czasie kolejnej wizyty. Lekarz po uruchomieniu oprogramowania i wczytaniu zarejestrowanych danych w ciągu kilku minut otrzymuje kompleksowy raport badania, zawierający tabele z indeksami zdarzeń oddechowych i statystyki.

Przedstawione rozwiązanie pozwala lekarzowi na znaczną oszczędność czasu, związaną z zaangażowaniem pacjenta w proces diagnostyczny. Jest to również korzystne z punktu widzenia pacjenta, który nie jest badany w szpitalu, a we własnym domu. Pacjentowi i personelowi medycznemu oszczędzone jest również montowanie znacznej ilości czujników, używanych w trakcie tradycyjnego badania polisomnograficznego. 
 
© MEDISOFT | Grupa duskusyjna zarejestrowanych użytkowników Watch-PAT | Ostatnia modyfikacja 5.01.2016